Translate

Goscie

1.Skróty i symbole dziewiarskie

SLOWNIK DLA DRUTUJACYCH -zrodlo(internet i ksiazki)
Francuski
‘Bouclé’ po francusku oznacza male petelki.

Niemiecki
abh-abheben--zdejmowac
abk-abketten--zwiazac
abn-abnehmen--usunac, zdejmowac
anschl-anschlagen--narzucic obic,obijac,przymocowac,skutkowac
Fb-Farbe(n)--kolor
Fh-Faden hinter der Arbeit/Faden hinter die Arbet legen--nitka za praca- umiescic nitke za praca
fortlfd-fortlaufend--ciagly , nieprzerwany
Fv-Faden vor der Arbeit--nitka przed praca
Faden vor die Arbeit legen--umiescic nitke za praca
glatt li-glatt links(Hin-R-li,Rück-R re str)--gladki lewo
glatt re-glatt rechst (Hin-R-re,Rück -R li str)gladki prawo
Hin-R- Hinreihe--w każdym rzędzieA
Ab – od
Abb – Abbildung - ilustracja
Abh – abheben  - zdjąć np. (eine Masche rechts abheben) (zdjąć jedno oczko na prawo)
Abgehobene – zdjęte np.: (eine Masche rechts abheben, rechte Masche, abgehobene Masche überziehn) (zdjąć jedno oczko na prawo, oczko prawe, przeciągnąć oczko zdjęte)
Abk – abketten - zamykać oczka
Abnehmen – odejmować
Abnahme(n) – ujmowanie, odjęcie
abw – abwechselnd – na zmianę, co drugi
an / am - na, przy, do (am linken Rand) 
(po prawej stronie)
Anfang – początek
Angaben – dane, wskazówki, informacje, wyjaśnienia...
Anleitung – opis, instrukcja
Anschl – anschlagen – nabierać, narzucać
arb – arbeiten – pracować, przerabiać (gleich im Grundmuster arbeiten) (pracować równo/jednakowo ściegiem podstawowym)
Armausschnitt – podkrój ramienia
Ärmel – rękaw
Ärmelbündchen – mankiet
Aufnehmen – podnieść, zebrać, nabrać np.: (Die stillgelegte Maschen wieder aufnehmen) (nabrać z powrotem odłożone oczka)
Auffassen – nabrać, np.(Aus dem Halsausschnitt mit Nadeln Nr. 5,5 ca. 88 M auffassen) (z podkroju szyji nabrać około 88 oczek)
Aus – z

B
beids – beidseits – beidseitig – obustronnie, po obu stronach
betonte – ważniejsze, wyróżnione, podkreślone, wyszczególnione
Beschreibung - opis
Bruchkante – odwrócony ścieg pończoszniczy

C
Ca. – zirka – około
cm – Zentimeter – centymetr

D
dabei –  przy tym np: (dabei betonte zunahmen arbeiten) (przy tym używać) pracować wg (betonte zunahmen)
dann – potem, wtedy
danach – następnie, potem
dehnen - naciągać
dopp – doppelt - podwójny (doppelte Zunahme) (podwójne zwiększenie/dodanie)
doppelte Masche – podwójny ścieg
durch - przez

E
Ebenso – tak samo
einf – einfach – pojedynczy, zwykły
einteilen – rozdzielić, podzielić
einzeln – osobno, pojedynczo np.: (2 Maschen wie zum rechtsstricken einzeln abheben) (2 oczka zdjąć pojedynczo jak do przerobienia na prawo)
einstechen – wkłuwać np: (von hinten) einstechen) (wkłuć od tyłu)
entlang - wzdłuż
erst – najpierw
erscheinen – ukazywać się np: (Maschen stricken wie sie erscheinen) (przerabiać oczka jak się ukazują)

 

F

Faden - nitka

fallen lassen – spuścić, np.: (eine Masche fallen lassen) (spuścić oczko)
Fb – Farbe(n) – kolor, np: (alternative Farbe) – inny kolor, (Grundfarbe kolor podstawowy) (Hauptfarbe kolor podstawowy, główny)
Farbfläche – powierzchnia koloru
Fertigstellen / Ferstigstellung – wykańczać, wykończenie
folg – folgende - następny
Fortlfd – fortlaufend – ciągle, ciągły, nieprzerwany

Franse - frędzel

Folgen – następować – wie folgt – jak następuje
Für - na,dla,do,za

G

Garn – nitka, przędza

g – Gramm – gram
gedehnt - naciągnięty
Gesamtlänge – całkowita długość

Gesamthöhe – całkowita wysokość

ggl/gegengl – gegengleich -przed same 
gl – glatt – gładki, ścieg pończoszniczy
glatt rechts/links (Hinreihe rechts, Rückreihe links / Hinreihe links, Rückreihe rechts) – ścieg pończoszniczy prawy/lewy(rzędy nieparzyste na prawo, parzyste na lewo/ rzędy nieparzyste na lewo, parzyste na prawo)
gleiten lassen – ześlizgiwać, zsuwać
gleichzeitig - jednocześnie
gleich – jednakowo, równo,tak samo
gleichmäßig - równomiernie
Gr – Größe – wielkość, rozmiar
Gerade – prosto,rowno

H
Häkelnadel(n) - szydełko
Halsausschnitt – podkrój szyji
Handschuh(e) – rękawiczka(i)
Herausstricken – wydziergać, przerobić z ; np „aus der folgenden M 1 M links, 1 M rechts und1 M links herausstricken“ „ z następnego oczka przerobić 1 o.p., 1 o.l. i 1 o.p.“
Hilfsnd – Hilfsnadel(n) – drut pomocniczy
Hinr – Hinreihe(n) – nie wiem jak to przetłumaczyć, chodzi o to, że dzierga się tam i z powrotem w związku z czym są rzędy hin czyli tam i ruck czyli z powrotem czyli powrotne J
hin und zurück – tam i z powrotem
hinten – z tyłu
höhe - wysokość

I
Innerhalb - wewnątrz

J
Jacke – żakiet, kurtka
Jede – każdy np: (in jeder 4. R 4x 2 M zunehmen) ( w co 4tym - w każdym czwartym). rzędzie 4 razy dodać 2 o. czyli in jeder x R znaczy - w co x rzędzie)
Jedoch - jednak

K
Kante - brzeg
Kleid(er) – sukienka(i)
Knl – Knäuel - motek
Knopf - guzik
Knopfloch(er)– dziurka(i) na guzik(i)
Kontrastgarn – nitka w kontrastującym kolorze, marker
Kragen - kołnierz
kr – kraus - kraus rechts (Hin - und Rückreihen rechte Maschen) – ścieg francuski – oczka prawe we wszytkich rzędach
kreuzen - krzyżować

L
LL – Lauflänge - długość
Letzte - ostatni
Li – links, linke Masche – na lewo, oczko lewe
Lochmuster – wzór ażurowy

M
Markierung - zaznaczenie
Markierungsring - marker
Maß - miara
m – Meter - metr
Maschenraffer –agrafka dziewiarska
Messen - mierzyć
M – Masche(n) – oczko, ścieg
mittl - mittlere/r/n - środkowy
Mittelmasche – oczko środkowe
Mprobe – Maschenprobe – próbka ściegu
Muster - wzór
Grundmuster – wzór podstawowy
Mütze - czapka

N
Nach – do
(die) nachfolgenden – kolejne, następne, następujące
Nacken - kark
Nächste - następny
N/Nd – Nadel(n) – drut(y)
Noch – jeszcze np. noch 1 x wdh- powtórzyć jeszcze 1 raz
Noppe - supełek
Nr - Nummer - numer

Q
Qual – Qualität - jakość
Querfaden – nitka poprzeczna, (1 Masche aus dem Querfaden zunehmen und verschränkt abstricken) (nabrać jedno oczko z poprzecznej nitki i przerobić od tyłu)

P
Perlmuster – ścieg ryżowy
Pullover, Pulli - swetr

R
Rand - brzeg
R – Reihe(n) – rząd(y)
Rückr – Rückreihe(n) – rząd powrotny
Rd – Runde(n) – runda, okrążenie
Re – rechts, rechte Masche – na prawo, oczko prawe
Rest – restliche - pozostałe
Rm – Randmasche – oczko brzegowe
Rückseite/Rückenteil - tył
rückw - rückwärtig/e – wsteczny, tylny
ruhen lassen –  zostawić (Maschen ruhen lassen)- zostawić oczka,odłozyć
rundstricken – dzierganie w rundach
Rundstricknadel – druty z żyłką

S

Saum – rąbek, obszycie

Schal – szal, szalik
Schlinge  - pętelka
Schleife – szarfa, kokarda, pętelka
Schulter – ramię
Seite – (strona np:rechte/linke Seite )(prawa/lewa strona)
seitl - seitliche - boczny

Schrage – ukos, skos

Siehe – patrz np.siehe Diagramm-patrz diagram
Socke(n) – skarpetka(i)
Stets – stale, ciągle
Sticknadel – igła do haftu
Sticknadel mit stumpfer Spitze – igła z tępą końcówką, igła dziewiarska
Stillegen – odłożyć, zostawić np:Maschen stilllegen-zostawić oczka ( na agrafce dziewiarskiej)
Streifen - pas
Str – stricken - dziergać
Strickschrift – diagram, rysunek
Stricknadel(n) – druty dziewiarskie

Strumpfstricknadeln – druty do skarpet/pończoch


T
Tasche - kieszeń, torebka
Teilbar – podzielny np.:M-Zahl teilbar durch x- Liczba oczek podzielna przez x
Teilen - dzielić
tM - tiefergestochene Masche – oczko wyrabiane przez wkłucie w oczko rzędu poprzedniego
Tuch - chusta

U
U – Umschlag - narzut
Ungefähr - około
Überspringen – przeskoczyć, pominąć oczko
---------------------------------------------
           Oczka pojedyncze:
St (stitch) – oczko, ścieg
K – oczko prawe
K tbl – oczko prawe przekręcone
P – oczko lewe
P tbl – oczko lewe przekręcone
S, s1 – zdjąć oczko
S1p, s 1 p-wise – zdjąć oczko jak do przerobienia na lewo
S1k, s 1 k-wise - zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo
Inc(s) (increase(s)) – dodawanie oczek
K1 fb, kfb – przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu
P1 fb, pfb – przerobić oczko lewe od przodu i od tyłu
Yo, yfwd, yon, yrn - narzut
M1 – dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami
M1R – wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od przodu.
M1L - wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od tyłu.
Dec(s) (decrease(s)) – odejmowanie oczek
K2tog - 2 oczka razem na prawo
K2tog tbl – 2 oczka razem na prawo przekręcone
k1-jedno oczko prawe
k2-2 oczka prawe
P2tog – 2 oczka razem na lewo
P2tog tbl – 2 oczka razem na lewo przekręcone 
SKP, skpo, (sl1, k1, psso) – zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 1 oczko prawe, przeciągnąć zdjęte oczko
Sk2p - zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko
Ssk – zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Sssk - zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Ssp - zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo
S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)) – zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu]
Warkocze i inne:
Cable(s) – warkocz(e)
CB, BC – te dwie literki występują zazwyczaj z cyfrą na początku lub na końcu, cyfra oznacza ile oczek będziemy krzyżować, C – oznacza warkocz, czyli że wszystkie krzyżowane oczka przerabiamy na prawo, literka B że drut pomocniczy trzymamy z tyłu robótki,
CF, FC – jak wyżej, tyle że drut pomocniczy z przodu
Np.:
4-st BC, CB4, – klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z tyłu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
4-st FC, CF4 - klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z przodu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
LT i RT – oznaczają krzyżowanie oczek
Np.:
LT2 – przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 oczko lewe, przerobić na prawo oczko z drutu pomocniczego 
RT2 - przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z tyłu robótki, 1 oczko prawe, przerobić na lewo oczko z drutu pomocniczego
MB, make bobble, make knot – zrobić supełek, guzek, bąbelek 
***
Aig = aiguille = needle = drut
Ajouré = lacey, or with eyelets = ażurowy
Alternat. = alternativement = alternately = co drugi
Anneaux marqueurs = stitch markers = markery
Après = after = po
Arrête-mailles = stitch holder = dodatkowy durt lub agrafka dziewiarska
Arrondi = rounding. As in « former l’arrondi » (shape rounding). Usually for collar, or sleeve holes. = w rundach, na około, na okrągłych drutach, zazwyczaj przy kołnierzach, dekoltach, rękawach
Assemblage (assembler) = assemble together the pieces = połączyć ze sobą części
Astrakan = Astrakhan. Literally, a looped yarn, or a stitch pattern design to imitate looped yarn. Can also mean bobble-stitch. = włóczka z pętelkami, lub ścieg pętelkowy lub supełkowy
Attente (en attente) = on hold = w zawieszeniu, na boku, odłogiem, po prostu zostawić na później
Augm. = augmenter = increase. If no method is specified in “Points d’Emploi” use whichever increase you think best suits the piece. = dodawanie oczek
Aux. = auxilliaire (aiguille) = for needle, can mean a stitch holder or cable needle. (literally, extra needle) = dodatkowy, pomocniczy (drut)
Avant = before = przed
Avec = with = z, używając, przy uzyciu itp
***
Bas = bottom = dół
Béret = tam= beret 
Bonnet = hat = czapka
Bord(s) = edge(s). As in aug. 1 m. à 2m. du bord (increase 1 st. 2 st. Away from border). = brzegi np. “aug. 1 m. à 2m. du bord” (dodawać 1 oczko 2 oczka od brzegu)
Boucle = loop. For instance, « le brin avant de la boucle » will mean the front loop of stitch. = pętelka, oczko, « le brin avant de la boucle » przednia pętelka -jest to  przód oczka
Boutonnières = buttonholes = dziurki na guziki
Broder = embroider = haftować
***
Ceinture = belt = pasek
Centr. = central(es) = center(ed) = środek, środkowy
Ch. = chaque = each = każdy
Chale = shawl, wrap = szal
Chaussette = sock = skarpeta
Chausson = slipper, or booties (for babies) = kapcie lub butki dla dzieci
Circulaire (aig. circulaire) = circular (needle). = bez komentarza
Col. = coloris = color = kolor
Commencer = start = zaczynać
Cont. = continuer = continue = kontynuować
Côté = side = strona
Côtes 2/2 = 2/2 rib = siągacz 2/2
Coudre = sew = szyć
Court(e) = short = krótki
Coutures = seams = szew (szwy)
Croiser = cross - krzyżować
***
Dble = double = double = podwójny
Dentelle = koronka, ażur
Dern. = dernier(e) = last = ostatni
Devant = front = przód
Dim. = diminution = decrease. = odejmowanie oczek
Dim. simple (dble) = diminutions simple (double) = simple (double) decrease. For example, dim. simple (double) à 2 m. du bord droit » means « k2, k2tog, .. » (k2, k3tog, ..) …..Yess, I know !! so much easier in english !!! = pojedyncze (podwójne) odjęcie oczka, czyli 2 oczka razem (3 oczkarazem), np dim. simple (double) à 2 m. du bord» „2 (3) oczka prawe razem na 2 oczka od brzegu”
Div. = diviser =divide = dzielić
Dos = back = tył
Droit = straight. As in « cont. Droit pendant 30 cm » (continue straight for 30 cm) = prosto, bez dodawania i odejmowania oczek, « cont. Droit pendant 30 cm » kontynuuj bez dodawania i odejmowania oczek przez 30 rzędów 
Droite (à droite) = right, right side = prawa strona
***
Echantillon =Gauge or tension. This will tell you how many stitches and rows you should get over a 10 cm
square. Change your needle size to obtain the proper gauge if you want the garment to knit up to the right size. = próbka
Echarpe = scarf = szalik
Emman. = emmanchure = armhole = podkrój rękawa
Employé = used. You’ll find this word for example in the phrase « points employés » (stiches used). = używany, wykorzytywany np « points employés » (używane ściegi)
Encol. = encolure = collar = kołnierz
Endr. = endroit = right side. As in « m. endr. » ( knit stitch) or « rg endr. » (RS row)= prawa strona np. « m. endr. », « rg endr. »
Ens. = Ensemble = together. As in tricoter 2 m. ens. (knit 2 stitches together) = razem np tricoter 2 m. ens., 2 oczka prawe razem
Entre-temps = meanwhile = w międzyczasie
Epaule = shoulder = ramię
***
Facile = easy = łatwy
Faire (en faisant) = make (making). For example, « faire 3 m. dans la m. suivante » means make 3 stitches into the next stitch, by knitting, purling and then knitting into the same stitch. Common for bobble and some lace patterns. = zrób, przerób, np « faire 3 m. dans la m. suivante » (przerób następne oczko 3 razy od przodu, od tyłu i od przodu), uzywane często przy supełkach i wzorach ażurowych.
Fantaisie (pt fantaisie) = used to describe a somewhat uncommon stitch used in the pattern and described right at the beginning in the « points employés » (stitches used) section. = ścieg fantazyjny, używane do opisania nieco nietypowego ściegu użytego we wzorze, opisanego zazwyczaj na początku wzoru w używanych śceigach.
Fermeture éclair (or fermeture à glissière)= zipper = zamek błyskawiczny
Fil = can mean either yarn or thread, depending on situation.= włóczka, nitka
Fil de couleur = stitch marker. You can use a simple tied loop of a contrasting yarn, or use store-bought stitch markers. = marker, można użyć nitki w innym kolorze
Fleur = flower = kwiat
Finitions = finishing = wykończenie
Fs = fois = times. As in « répéter de * à * 3 fs au tot. » (repeat from * to * 3 times total) = razy, np « répéter de * à * 3 fs au tot. » (powtarzaj od * do * w sumie 3 razy)
Former = shape, make = formować, kształtować
Fournitures = materials = materiały
***
Gant = glove = rękawiczka
Gauche = left, left side = lewa strona
[b]Gilet = cardigan = kardigan
Glisser = slip = zdjąć oczko
***
Haut = high. As in « à 20 cm de haut après les côtes 1/1 » (when the piece measures 20cm after the 1/1 rib) = wysoki, długi, np « à 20 cm de haut après les côtes 1/1 » (kiedy robótka mierzy 20 cm od ściągacza 1/1)
Haut. = hauteur = height = wysokość
***
Impair(s) v= odd, as in « sur ts les rgs impairs » (on all odd rows) = nieparzysty np « sur ts les rgs impairs » we wszystkich rzędach nieparzystych
***
Jacquard = intarsia / fair-isle = żakard
Jeté = yarn over = narzut
Jersey =Stockinette or stocking stitch – knit on the right side, purl on the wrong side. = ścieg pończoszniczy
***
Lâcher (une m.) = to drop (a stitch) = zgubić, spuścić oczko
Laine = litterally, means wool, but also the generic term for yarn. Like in « pelotes de laine » (skeins of yarn) = włóczka, wełna
Laisser = leave, as in « laisser les m. en attente » (leave stitches on hold) = zostawić 
Lis. (m. lis.) = selvedge stitch = oczko brzegowe
Long(ue) = long = długi
Longueur = length = długość
***
m. = maille = stitch.This shall usually be either « m. endr. » (knit stitch) or « m. env. » (purl stitch) = oczko, zazwyczaj « m. endr. » (oczko prawe) lub « m. env. » (oczko lewe)
Manche(s) = sleeve(s) = rękaw(y)
Même = same, similar = podobnie
Mitaines = sleeveless gloves = rękawiczki
Monter x mailles = cast on x stiches. (but « monter » could also mean assemble the different parts of a piece in finishing stage) = nabierz x oczek, ale monter może oznaczać też łączenie poszczególnych elementów gotowej dzianiny
Moufles = mittens = jednopalczaste rękawiczki 
Mousse (pt mousse) = garter stitch = ścieg francuski
***
Noppe = bobble = supełek, guzek, bąbelek
***
Obtient (on obtient) = you have (one more variant !) 
On a = you have (x stitches..) = jest (x oczek)
Ourlet = hem = obrębiać, oblamowywać, podwijać 
***
Pair(s) = even. As in « sur ts les rgs pairs »(on all even rows) = parzysty np. « sur ts les rgs pairs » ( we wszystkich rzędach parzystych)
Pel. = pelote (s) =skein(s) = motek (motki)
Pdt = pendant = for, during. « pendant 10 rangs » means for 10 rows. = przez , np « pendant 10 rangs » przez 10 rzędów
Pli(s) = pleat(s) = plisa(y)
Poignet = wrist = nadgarstek
Précédent = previous = poprzedni
Pt = point = stitch, as in « pt de riz » (seed stitch) or « pt envers » (reverse stockinette), ścieg, np. in « pt de riz » (ścieg ryżowy), « pt envers » (odwrócony pończoszniczy)
Pull = sweater, pullover = swetr
***
Rab. = rabattre = bind off = zamykać oczka
Rayé = striped = pasiasty
Régul. = régulièrement = regularly = regularnie, równomiernie
Rel. = relever = pick up. As in « relever x m. » (pick up x st.) nabierać, np « relever x m. » (nabierz x oczek)
Rep. = répéter = repeat. = powtarzać
Repasser = iron, block = naciągać,
Reprendre = take again, as in « reprendre les m. laissées en attente » (take back the stitches left on hold) = nabrać  z powrotem zostawione/odłożone wcześniej oczka
Reste (il reste) = you have (litterally « there remains ») = pozostaje
Rg(s) = rang(s) = row (s) = rząd (rzędy)
Riz (pt de riz) = seed stitch = ryż
***
Sac = bag, purse, tote = torebka, torba
Sans = without. For example, a « pull sans manches » is a sleeveless sweater. = bez np « pull sans manches » swetr bez rękawów, bezrękawnik
Semblable = same. As in « tric. La 2ème manche semblable (make second sleeve foll. same directions.) = tak samo, np. « tric. La 2ème manche semblable wykonaj drugi rękaw według tej samej instrukcji
Suiv. = suivant(e)[/b] = following = następny, według
Surjet simple = slip, knit, pass slipped st.over (skp) = zdjąć oczko, 1 oczko prawe, przełożyć oczko zdjęte na przerobionym oczkiem
Surjet double = slip, k2tog, ppso = zdjąć 1 oczko, 2 oczka razem, przeciągnąć oczko zdjęte nad nowym oczkiem
***
T1 / T2 / T3 = taille 1 / 2 / 3 = size 1 / 2 / 3 = rozmiar 1/2/3
Taille = means both the waist, or size for a garment = talia, rozmiar
Term. = terminer (en terminant) = end(ing) with = kończyć/kończąc na
Tjs = toujours = always = zawsze
Torsade = cable (and thus an « aiguille à torsade » shall be a cable needle ..) = warkocz, a więc « aiguille à torsade » to drut do warkoczy
Torse (m. torse) = Twisted or crossed stitches = oczka przekręcone lub krzyżowane
Tot. = total = w sumie
Trav. = travail = work. As in « répéter ces 2 rgs tout au long du trav. » repeat this pattern throughout work = praca, robótka np « répéter ces 2 rgs tout au long du trav. » powtarzaj ten wzór przez całą robótkę.
Tric. = tricoter = general term to describe the action of knitting ; can mean a combination of knit and purl rows. If not specified as in « tric. 2 rgs en col. amande », just assume you’re still using the same stitch as before (stockinette, lace, etc …), until it tells you to change stitch. = dziergać, może oznaczać kombinację rzędów oczek lewych i prawych. Jeśli ścieg nie jest określony jak np. { tric. 2 rgs en col. amande ), należy dziergać tym samym ściegiem co wcześniej tak długo aż wzór nie każe zmienić ściegu.
Tricot = work, piece = robótka
Ts / ttes = tous / toutes =all. As in « rab. Ttes les m. « (bind off all stitches) = wszystkie jak np. in « rab. Ttes les m. « (zamknij wszystkie oczka)

Vis-a-vis (en) = reversing instructions. For example, « tricoter le second côté en vis-a vis » workshaping as for other side, reversing shaping. = odwracać instrukcję, np. , « tricoter le second côté en vis-a vis » kształtować tak samo, jak drugą stronę.
Volant = ruffle = falbanka, fala 
knit - oczko prawe
yo - narzut
k2tog- 2 oczka prawe razem
s1, k1, psso - 2 oczka prawe razem na lewo - czyli przekladamy oczko na prawy drut, oczko prawe, przeciagnac przez nie przelozone wczesniej oczko
sk2p - 3 oczka prawe razem na lewo - przekladamy oczko na prawy drut, 2 oczka prawe razem, oczko nie przerobione przeciagamy przez te dwa razem
x - knit - oczko prawe srodkowe


SSK-z angielskiego oznacza zdjac,przrobic-to oznacza ,ze zdejmujemy jedno oczko,nastepnie drugie,dalej wbijamy lewy drut w zdjete oczka,aby je przerobic razem...powstale w ten sposob oczko prawe jest pochylone w lewo.
-------------------------------------------- 
Alt (alternate) – co drugie
Approx (approximately) - około
Beg (begin(ning)) - początek
Bet (between) - pomiędzy
BO (bind off), cast off – zamykanie oczek
C A, C B, CC (colour A, colour B, contrasting colour) – kolor A, kolor b, inny/kontrastujący kolor
CO (cast on) – nabieranie oczek
Cn (cable needle) – drut do warkoczy, pomocniczy
Circular needles - druty z żyłką
Dec (decrease) – odejmowanie oczek
Dpn, dp (double pointed needles) – druty do skarpet
Garter stitch – ścieg francuski
Gauge, tension – próbka ściegu
Inc (increase) – dodawanie oczek
knitting needles - druty
Lp(s) (loop(s)) - otwór, oczko
LH/RH needle (left hand/right hand needle) – lewy/prawy drut
k-wise (knitwise) – na prawo
MC (main colour) – główny kolor
meas (measure(s)) - mierzyć
[b]Pat (pattern) - wzór
Pick up and knit (purl) – nabrać oczka wzdłuż brzegu i przerabiać na prawo (lewo)
Pm (place marker) – zaznaczyc oczko markerem lub nitką innego koloru
Pnso (pass next stitch over) – przeciągnąć nastepne oczko
Prev (previous) - poprzedni
Psso (pass slip stitch over) – przeciagnąć zdjęte oczko
p-wise (purlwise) - na lewo
Rem (remaining) - pozostałe
Rep (repeat) - powtarzać
Rev st st (reversed stockinete stitch) – odwrócony scieg pończoszniczy
Rib (ribbing) - ściągacz
Rnd(s) (round(s)) - okrążenie
RS / WS (right/wrong side) – prawa / lewa strona
Row – rząd
Seed stitch - ryż
Short rows – skrócone rzędy
Tbl (through back of loop) – od tyłu
Tog (together) - razem
W&t (wrap and turn) – owinąć i odwrócić (przy skróconych rzędach)
Wyif/wyib (with yarn in front/back) – wełna z przodu/z tyłu
Work even, cont straight (continue straight) – kontynuować wg wzoru bez dodawania czy odejmowania oczek.
yarn - włóczka

ścieg ażurowy-eyelet pattern
ścieg angielski-fishermans rib
ścieg francuski (2 rzędy na prawo)-garter stitch (2 rows)
ścieg za igłą-backstitch
1 cm = 0,39 inch-1 inch=2,54 cm
1 o.p., 1 o.l.-k1p1, knit one, purl one
2 o.p., 2 o.l.-K2, P2
akryl-acrylic
bawełna-cotton
biodra-hips
brzeg na szydełku-crochet border
brzeg wokół dekoltu (wykończenie)-neckband
brzeg, obszycie-border
długość całkowita-complete length
dżersej-stocking stitch s/s
dżersej-stockinette stitch (St st)
dżersej lewy (1 rz. na lewo na prawej stronie robótki, 1 rz. na prawo na lewej stronie)-reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
dalej przerabiać-continue
drugi (2-gi)-second
drut pomocniczy-cable needle, cn
druty pończosznicze-double pointed needles
elastyczny-elastic
haft-embroidery
jeden-one
każdy-every
każdy-all
karczek-yoke
kolor-color
koronka-lace
kształt-shape
liczba rzędów-number of rows
liczba rzędów pionowo-number of rows in length
lub-or
motek-hank of yarn, skein
na przemian-alternative (alt)
następnie-then
następny/a (nast.)-following
nitka przed robótką-yarn forward
nitka za robótką-yarn behind
numer, nr -number, no
objaśnienie-explanation
obwód klatki piersiowej-chest measurement
oczko ścisłe (oś)a crochet stitch
oczko ścisłe (oś)Double crochet (dc)
od * do *-from * to *
około (ok.)-approx
okrążenie-repeat these x rowsreverse (rev)
ominąć (oczko, rząd)-miss/pass over/skip
otwór-opening
pętelka, oczko-loop
pierwszy/a (1-szy/a)-first
półsłupek (psł)-UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
podkrój dekoltu-neckline
podkrój rękawa-armhole
podzielić-divide
podzielić robótkę na środku-divide at the center
poprzedni rząd-previous row
prawa strona (robótki)-front side (of work), right side, RS
przełożyć-transfer
przeciągnąć (nitkę) przez 1 pętelkę-draw through a loop
przednia pętelka oczka-front loop
przerabiać (przer.)-work (knitting)
przerabiać na szydełku-crochet
przerobić wielokrotność-work a multiple of
przesunąć marker-slm - slip marker
przez-through
przód, prawa strona robótki-front piece
ramię (rękaw)-arm (sleeve)
razy-times
rok (lata)-year
rozdzielić oczka na 4 druty pończosznicze-divided on 4 double-pointed needles
rozmiar uniwersalny-one size
słupek poczwórny-Quadruple treble crochet
słupek podwójny (sł2)-Double treble crochet (dtr)
supełek-bobble
sweter-pullover/sweater
szydełko-crochet hook
tułów = tył i przód-body
tył, lewa strona-back
tylko-only
tylna pętelka (oczka)-back loop (of st)
w przednią pętelkę oczka-through front of loop (tfl)
włóczka-yarn 
warkocz-cable (braids)
wełna-wool
wielokrotny-multiple mult
wykończenie-finishing
z tyłu oczka-back, through of loop
za-behind
założyć, zagiąć do środka-fold
zacząć-begin(ning)
zakładka-hem
zakładka-pleat
zamknąć-take in / decrease
zamknąć, zakończyć-cast off / fasten off
zamknąć, zakończyć-casting off
zamykanie oczek na zaokrąglenie rękawa-sleeve top/cap shaping
zaokrąglenie rękawa-top shaping
zastosowany ścieg-stitches used
zawsze-always
zewnętrzny brzeg-front edge
zmienić-change

---------------------------------------------

scieg azurowy-eyelet pattern
scieg angielski-fishermans rib
scieg francuski (2 rzedy na prawo)-garter stitch (2 rows)
scieg za iga-backstitch
1 cm = 0,39 inch-1 inch=2,54 cm
1 o.p., 1 o.l.-k1p1, knit one, purl one
2 o.p., 2 o.l.-K2, P2
akryl-acrylic
bawelna-cotton
biodra-hips
brzeg na szydelku-crochet border
brzeg wokol dekoltu (wykonczenie)-neckband
brzeg, obszycie-border
dlugosc calkowita-complete length
dzersej-stocking stitch s/s
dzersej-stockinette stitch (St st)
drzersej lewy (1 rz. na lewo na prawej stronie robótki, 1 rz. na prawo na lewej stronie)-reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
dalej przerabiac-continue
drugi (2-gi)-second
drut pomocniczy-cable needle, cn
drut pomocniczy-cable needle
druty poñczosznicze-double pointed needles
elastyczny-elastic
haft-embroidery
jeden-one
kazdy-every
kazdy-all
karczek-yoke
kolor-color
koronka-lace
ksztalt-shape
liczba rzedow-number of rows
liczba rzedow pionowo-number of rows in length
lub-or
motek-hank of yarn, skein
na przemian-alternative (alt)
nastepnie-then
nastepnie-then
nastepny/a (nast.)-following
nitka przed robotke-yarn forward
nitka za robotke-yarn behind
numer, n-number, no
objasnienie-explanation
obwod klatki piersiowej-chest measurement
oczko scisle (os)a crochet stitch
oczko scisle (os)Double crochet (dc)
od * do *-from * to *
okolo (ok.)-approx
okrazenie-repeat these x rowsreverse (rev)
ominac (oczko, rz¹d)-miss/pass over/skip
otwor-opening
petelka, oczko-loop
pierwszy/a (1-szy/a)-first
polslupek (psl)-UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
podkroj dekoltu-neckline
podkroj rekawa-armhole
podzielic-divide
podzielic robotke na srodku-divide at the center
poprzedni rzad-previous row
prawa strona (robótki)-front side (of work), right side, RS
przelozyc-transfer
przeciagnac (nitke) przez 1 petelke-draw through a loop
przednia petelka oczka-front loop
przerabiac (przer.)-work (knitting)
przerabiac na szyde³ku-crochet
przerobic wielokrotnosc-work a multiple of
przesunac marker-slm - slip marker
przez-through
przod, prawa strona robotki-front piece
ramie (rekaw)-arm (sleeve)
razy-times
rok (lata)-year
rozdzielic oczka na 4 druty ponczosznicze-divided on 4 double-pointed needles
rozmiar uniwersalny-one size
slupek poczwórny-Quadruple treble crochet
slupek podwójny (slp)-Double treble crochet (dtr)
supelek-bobble
sweter-pullover/sweater
szydelko-crochet hook
tulow - tyl i przod-body
tyl, lewa strona-back
tylko-only
tylna pêtelka (oczka)-back loop (of st)
w przednia petelke oczka-through front of loop (tfl)
wloczka-yarn 
warkocz-cable (braids)
welna-wool
wielokrotny-multiple mult
wykonczenie-finishing
z tylu oczka-back, through of loop
za-behind
zalozyc, zagiac do srodka-fold
zaczac-begin(ning)
zakladka-hem
zakladka-pleat
zamknac-take in / decrease
zamknac, zakonczyc-cast off / fasten off
zamknac, zakonczyc-casting off
zamykanie oczek na zaokraglenie rekawa-sleeve top/cap shaping
zaokraglenie rekawa-top shaping
zastosowany scieg-stitches used
zawsze-always
zewnêtrzny brzeg-front edge
zmieniac-change


---------------------------------------------
k-knit-prawe oczko na drutach
p-purl-lewe oczko na drutach
st/sts- stitch/ stitches-oczko ,scieg
RS -right side of the work-prawa strona pracy
WS -wrong side of the work-lewa strona pracy
ssk -slip, slip, knit 2 slipped sts together
p2tog -purl 2 sts together
p3tog -purl 3 sts together
CO -cast on
BO -bind off
m -marker
sm -slip marker
pm -place marker
MC -main color
CC -contrasting color

yib -hold the yarn in back of your work
-------------------------------POJECIA OGOLNE

row, rows / rzad, rzedy

rs - right side / prawa strona robótki

ws - wrong side / lewa strona robótki

yarn / wlóczka

SZYDELKO (crochet hook
crochet start / petelka - poczatek robótki
ch - chain stitch / oczko lancuszka
dc - double crochet / pólslupek
tr - treble crochet / slupek
flower - crochet / kwiat - szydelko
granny square / kwadrat babuni

DRUTY (knitting needles)

ROZPOCZYNANIE ROBÓTKI - nabieranie oczek
cast on (continental method) / nabieranie oczek (metoda europejska)
cast on - chain provisional / nabieranie oczek - tymczasowy lancuszek
cast on - invisible / nabieranie oczek - niewidoczne (rozp. skarpetki od palców) 

OCZKA POJEDYNCZE
k - knit / prawe oczko
k tbl - knit stitch through the back loop (twisted stitch) / prawe oczko przekrecone
p - purl / lewe oczko
p tbl - purl stitch through the back loop (twisted stitch) / lewe oczko przekrecone
s - slip / przelozyc 
slk - slip a stitch knit-wise / przelozyc oczko jak do przerobienia na prawo
slp - slip a stitch purl-wise / przelozyc oczko jak do przerobienia na lewo
     slip wyif - slip with yarn in front / przelozyc oczka z drutu na drut z nicia z przodu

DODAWANIE OCZEK (increase stitches)
inc(s) st(s) - increase(s) stitch(es) / dodawanie oczek
kfb - knit front back / dodac oczko, przerabiajac oczko prawe od przodu i od tylu
m1 - make one / dodac jedno oczko, przerabiajac od tylu nitke pomiedzy oczkami poprzedniego rzedu
m1a - make one away (with loop) / dodac jedno oczko tworzac petle
pfb -purl front back / dodac oczko, przerabiajac oczko lewe od przodu i od tylu
using loop under / dodac oczko uzywajac nici oczka z poprzedniego rzedu
yo - yarn over / narzut
yfwd - yarn forward / wlóczka z góry (to samo co narzut)

ODEJMOWANIE OCZEK (decrease stitches)
k2tog - knit 2 stitches together / 2 oczka przerobic razem na prawo
sl1 k1 psso - slip 1, knit 1, pass the slipped stitch over / przelozenie 1 o. jak do przerobienia na prawo, 1 o. prawe; przeciagniecie przez to oczko, oczka wczesniej przelozonego
sl2 k1 psso - slip 2, knit 1, pass the slipped stitches over / jak wyzej, ale najpierw wystepuje przelozenie 2. o., jak do przerobienia ich razem na prawo; dalej tak samo
ssk slip slip knit / przelozenie oczka, przelozenie oczka; przerobienie ich razem

KONCZENIE ROBÓTKI - zamykanie oczek
bo - bind/cast off from RS / konczenie robótki na prawej stronie
bo - bind/cast off from WS / konczenie robótki na lewej stronie
elastic bo -  elastic bind off / elastyczne konczenie robótki
bo with I-cord - bind off with I-cord / konczenie robótki tuba
kitchener sts - kitchener stitches / laczenie 2 czesci niewidocznym szwem

TECHNIKI DZIEWIARSKIE
I-cord tubular knitting / sznurek - tuba (na dwóch drutach)
I-cord / sznurek z prawych oczek
short rows with wrap (rs) / rzedy skrócone z owinieciem (prawa strona)
short rows with wrap (ws) / rzedy skrócone z owinieciem (lewa strona)
---------------------------------------------
SLOWNIK ang.-polski

 Skróty i zwroty dotyczące robienia na drutach i szydełkowania.

Oczka pojedyncze:
St (stitch) – oczko, ścieg
Sts (stitches) - oczka, ściegi


K (knit) – oczko prawe

K tbl (knit through back loop) – oczko prawe przekręcone

P (purl) – oczko lewe

P tbl (Purl through back loop) – oczko lewe przekręcone

S, s1 – zdjąć oczko

S1p, s 1 p-wise (insert right needle down into the front loop, or up into the back loop for tbl) – zdjąć oczko jak do przerobienia na lewo

S1k, s 1 k-wise (insert right needle into the stitch as if to knit it) - zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo 

Dodawanie:

Inc(s) (increase(s)) – dodawanie oczek

kll (knit left loop. An increase) - obejrzyj film (link na dole strony)

krl (knit right loop. An increase) - obejrzyj film (link na dole strony)

K1 f&b, kfb (knit 1 stitch in the front, then in the back. This is also called a Bar Increase) – przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu

P1 f&b, pfb (purl the front of a stitch, then purl the back of the same stitch) – przerobić oczko lewe od przodu i od tyłu

Yo, yfwd, yon, yrn (yarn over: wrap the yarn around right needle) - narzut

M1 (Make 1. This means to increase a stitch. If the method isn't specified, use whichever increase you like, for instance M1F) – dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami

M1R  aka M1B (make 1 (back) (right). An increase. From the back, lift loop between stitches with left needle, knit into front of loop)– wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od przodu.

M1L aka M1F (make 1 (front)(left). An increase. From the front, lift loop between stitches with left needle, knit into back of loop) - wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od tyłu. 

Odejmowanie:
Dec(s) (decrease(s) -odejmowanie oczek

K2tog (knit 2 stitches together) - 2 oczka razem na prawo

K2tog tbl (knit 2 stitches together, through the back loops)– 2 oczka razem na prawo przekręcone

P2tog (purl 2 together)– 2 oczka razem na lewo

P2tog tbl (purl 2 together through the back loops) – 2 oczka razem na lewo przekręcone

SKP, skpo, (sl1, k1, psso) ("Slip, Knit, Pass." Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one. The same as: sl1, k1, psso)– zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 1 oczko prawe, przeciągnąć zdjęte oczko

Sk2p (slip1, knit 2 tog, pass slipped stitch over - a double decrease)- zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko

Ssk (slip, slip, knit slipped stitches tog. A decrease)  – zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo

Sssk (slip, slip, slip, knit 3 slipped stitches together. A double decrease)- zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo

Ssp (slip, slip, purl. A decrease, usually done on the purl-side) - zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo

S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)) – zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu]

Warkocze i inne:

Cable(s) – warkocz(e) 

CB, BC – te dwie literki występują zazwyczaj z cyfrą na początku lub na końcu, cyfra oznacza ile oczek będziemy krzyżować, C – oznacza warkocz, czyli że wszystkie krzyżowane oczka przerabiamy na prawo, literka B że drut pomocniczy trzymamy z tyłu robótki, 
CF, FC – jak wyżej, tyle że drut pomocniczy z przodu 

Np.: 
LT (left twist (where two stitches cross each other, as in the smallest cable stitch possible) i RT(right twist (where two stitches cross each other, as in the smallest cable stitch possible)

Np.: LT2 – przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 oczko lewe, przerobić na prawo oczko z drutu pomocniczego 

RT2 - przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z tyłu robótki, 1 oczko prawe, przerobić na lewo oczko z drutu pomocniczego 

4-st FC, CF4 - klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z przodu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego 4-st BC, CB4, – klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z tyłu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego – te skróty również pojawiają się z cyferką i oznaczają krzyżowanie oczek

Inne zwroty związane z robieniem na drutach:


" inch(es) - cal(e)

alt (alternate) - alternatywnie

approx (approximately) - średnio

Beg (begin(ning)) - początek

BO (bind off) - zakończyć oczka

Bet (between) - pomiędzy

CC (contrasting color) - kolor kontrastowy

cm (centimeter) - centymetr

CO (cast on) - nabrać oczka

cont (continue) - kontynuować

DK (Double Knitting weight yarn. Slightly finer than worsted weight.) - nitka podwójnie nabrana

Dpn aka Dp (double pointed needle(s). A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round) - druty do robienia głównie skarpetek

EON (end of needle) - koniec druta

EOR (end of row) - koniec rzędu

FC (front cross - in working a cable) - przednie skrzyżowanie przy warkoczu

fl (front loop(s) - przednie oczka

foll (follow; follows; following) - następnie, następujące

g aka gr (gram) - gram(y)

g st (garter stitch)- knit all stitches each row -  ścieg francuski; w każdym rzędzie oczka prawe

hdc - (half double crochet) - słupek

hk (hook) - szydełko

in(s) (inch(es)) - cal(e)

inc(s) - increase(s) - zwiększyć, dodać

incl (including) - włączając

k tbl aka k1tbl, k1b (Knit stitch through the back loop) - oczka przekręcone

k-b (knit stitch in row below. (Infrequently used for knit through the back loop; see K tbl) - oczka prawe wbijanę w rząd poniżej

k - wise (knit-wise. Insert right needle into the stitch as if to knit it) - umieścić prawy drut w oczku jak do przerabiania na prawo
lp(s) ( loop(s)) - oczka

m(s) (meters) - metr(y)

MB, make bobble, make knot – zrobić supełek,

mc (main color) - wiodący kolor

no (number) - liczba, numer

oz ounce(s) - uncja; anglosaska jednostka ciężaru równa ok. 28,35 g

pat(s) aka patt(s) pattern(s0 - wzór, wzory

pm (place marker) - umieścić marker (znacznik)

pnso (pass next stitch over) - ominąć następne oczko

pop (popcorn stitch) - "popcorn' ścieg 


prev (previous) - poprzedni

psso (pass the slipped stitch over (as in slip 1, knit 1, psso) - ominąć spuszczone oczko

pu (pick up stitches) - dobieranie oczek

rem (remaining) - pozostałe

rep (repeat(s)) - powórka (i)


rev St st (Reverse stockinette/stocking stitch. The "purl" side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, knitted on WS) - ścieg dżersejowy z lewej strony - na prawej stronie oczka lewe na lewej prawe

rib (ribbing: vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing) - ściągacz

rnd(s) round(s). In circular knitting, a "row" is called a "round." - tak nazywają się rzędy robiąc na drutach na żyłce

RS (right side, for instance the outside of a sweater. Stated to indicate which side is facing you when carrying out instructions) - prawa strona robótki

RT (right twist (where two stitches cross each other, as in the smallest cable stitch) - krzyżowanie oczek

sc (single crochet) - półsłupek

sk (skip) - przeskoczyć, ominąć

slip knot (an adjustable loop, used to begin many cast-on methods) - regulowane oczko używane przy szydełkowaniu

sp(s) (space(s)) - przestrzeń

St st (Stockinette/Stocking stitch) - ścieg dżersejowy; na prawej stronie prawe oczka, na lewej lewe

tbl (through the back loop) - przez tył oczka

tog (together) - razem
won (wool over needle) - nałożyć wełnę na drut
---------------------------------------------


KIRI SHAWL

knit -oczko prawe
yo-narzut
x-knit-prawe oczko srodkowe
k2tog-2 oczka prawe razem
s1,k1,psso-2 oczka prawe razem na    lewo(przekladam oczko na prawy drut,      
oczko prawe przeciagam przez to wczesniej przelozone oczko)
sk2p-3 oczka prawe razem na lewo(przeklam oczko na prawy drut,2 nastepne oczka prawe razem tzn.z 2 oczek zrobic 1 oczko,przelozone oczko z prawego drutu przeciagam przez to oczko ktore jest z 2 o.prawych
---------------------------------------------
Dziewiarskie terminy

Kulka -[z 1 oczka wykonac 5 oczek: 1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe obrócic robote 2 o. razem, 1 o. lewe, 2 o. razem obrócic robote 3 o. razem]
  
Raport-[motyw który sie powtarza od poczatku do konca rzedu. Oczka przed i za strzalkami przerabia sie na poczatku i na koncu rzedu jednorazowo]

Pusta kratka - [ignorowac, stosuje sie w celu poprawienia czytelnosci schematu, aby bylo widac jakie oczka nastepuja nad soba ]
    

                 Niemiecki                                             

*********************************************
                 ROSYJSKI


                       
Wkluc w 3 rzad nizej i zrobic 3 oczka(lewa strona roboty)

*********************************************  
 Z 1 oczka zrobic 6 oczek-l-p-l-p-l-p
*********************************************  

Z 1 oczka zrobic 6 oczek

*********************************************              


Z 1 oczka zrobic 11 oczek

*********************************************              

Z 3 oczek zrobic 7 oczek
*********************************************                

wbic sie w 4  rzedy  nizej i zrobic paczek z 5 narzutow

*********************************************               


?

*********************************************    
*********************************************
         *********************************************
*********************************************

*********************************************
********************************************
Podnoszenie obniżonych narzutow poprzedniej serii i utkane oczko(podnies narzuty i zrob oczko)

*********************************************
2 oczka razem

*********************************************

?
*********************************************

*********************************************

?
*********************************************

Z 7 oczek zrobic 9 oczek
*********************************************
                                   
*********************************************
         *********************************************
               *********************************************

*********************************************


                        
*********************************************                   
*********************************************

*********************************************          
*********************************************

*********************************************
                **************************************************

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

  

---------------------------------------------


Dew Drops Shawl  
                                                 
objasnienia schematu : 
                                                               
SSK-zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo                       
K2Tog2 oczka razem na prawo                  
  S2KP- zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem),1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka (oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu )                      
  SK2P- zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko                       
      K3Tog- 3 oczka razem na prawo                       
  P2Tog- 2 oczka razem na lewo                      
  P3Tog- 3 oczka razem na lewo                      


(blank) Knit on Right Side, Purl on Wrong side-        (puste)Dzianina na prawej stronie, przerabiamy na lewo oczka
No Stitch – Ignore this square Nie ma ściegu -     Zignoruj ten plac.                                        
Purl on Right Side, Knit on Wrong Side -            Dzianina na prawej stronie- lewe oczka.Dzianina na lewej stronie-prawe oczka.  
YO -narzut                                            
K1,P1,K1 into 1 stitch-1 oczko prawe,1 oczko lewe,1 oczko prawe tzn.z 1o.zrobic 3o.
     
  SK2P, except on last repeat K2Tog-                           zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąćzdjęte oczko ,z wyjątkiem ostatniego   powtórzenia 2 oczka razem na prawo                          S2KP, except on last repeat SSK-                                                
zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem),1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka (oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu ) ,z wyjątkiem ostatniego   powtórzenia zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo  
RS: prawa strona
WS: Lewa strona
------------------------------------------------------------------------------------------

  Linki do slownika dziewiarskiego
1.Link

2.Link

3.Link

4.Link
---------------------------------------------


---------------------------------------------Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za ciepłe i życzliwe komentarze.

Printfriendly

ShareThis